Spoločnosť Čavojský & Partners, a. s. (predtým Cenekon, a. s.) s odstupom času nadväzuje na tradíciu akreditovaných vzdelávacích programov Klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác v novej modifikovanej forme.

Vzdelávacie programy sú vhodné pre užívateľov a tvorcov cien v stavebníctve. (Takmer 1 000 úspešných absolventov.)

Najbližšie kurzy:

Základný vzdelávací program – klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie stavebných prác
13.10.2020
Základný vzdelávací program – klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie stavebných prác
Termín: 13.10.2020
Trvanie: 1 deň
Miesto: Inštitút pre verejnú správu, Ul. M. Schneidera - Trnavského 1/a, 844 10 Bratislava
Garant: Ing. Jozef Čavojský
Objednať kurz
Viac informácií »
ďalšie termíny
»

Naša ponuka kurzov

<!-- kurz->nazov -->
Základný vzdelávací program – klasifikácia, kalkulovanie, oceňovanie stavebných prác

Akreditovaný vzdelávací program je vhodný pre rozpočtárov, kalkulantov, stavbyvedúcich, pracovníkov investora a štátnej správy. Je zameraný na cenotvorbu v rámci celého životného cyklu stavebného diela vrátane fázy údržby a opráv.

Viac informácií »
<!-- kurz->nazov -->
Základy praktického rozpočtovania

Vzdelávanie je vhodné pre začínajúcich rozpočtárov, kalkulantov, stavbyvedúcich, pracovníkov investora a štátnej správy, ktorí chcú získať teoretické a predovšetkým praktické zručnosti pri tvorbe rozpočtu.

Viac informácií »
<!-- kurz->nazov -->
EXPERT – expertná tvorba cien

Pripravovaný akreditovaný vzdelávací program vyššieho stupňa bude vhodný predovšetkým pre skúsenejších odborníkov - tvorcov cien metódou individuálnej kalkulácie.

 

Odporúčame mať absolvovaný Základný vzdelávací program.

Viac informácií »

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov