Najbližšie kurzy:

Žiadne nové kurzy
ďalšie termíny
»

Naša ponuka kurzov

<!-- kurz->nazov -->
Základy rozpočtovania

Kurz je vhodný pre začínajúcich rozpočtárov, prípravárov, kalkulantov, stavbyvedúcich, projektových manažérov, pracovníkov investora a štátnej správy, študentov, ktorí tu získajú základné praktické zručnosti v ovládaní rozpočtového a kalkulačného SW CENKROS 4.

Viac informácií »
<!-- kurz->nazov -->
Oceňovanie a rozpočtovanie stavebných prác

Cieľom prednášok je nielen rutinná znalosť a schopnosť cenotvorby a rozpočtovania, ale hlavne spôsobilosť absolventov analyzovať osobitosti predmetnej stavby (zákazky), optimalizovať realizačné varianty a objektívne ich kvantifikovať.

Viac informácií »
<!-- kurz->nazov -->
Expertná tvorba cien

Akreditovaný vzdelávací program v rozsahu dvoch dní

Ministerstvom školstva Slovenskej republiky bola spoločnosti Cenekon, v rámci vzdelávacích programov v oblasti kalkulovania, oceňovania a rozpočtovania stavebných prác, udelená akreditácia pre vykonávanie tohto nového modulu. Určený je pre skúsených odborníkov a úspešných absolventov akreditovaného vzdelávacieho programu.

Viac informácií »

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov