Rozpočtovanie a kalkulovanie v stavebníctve

Rozpočtovanie a kalkulovanie v stavebníctve

Rozpočtovanie a kalkulovanie v stavebníctve

Cena: 45.00€
Vložiť do košíkaVložiť do košíka
Obsah:
V publikácia sa venuje problematike oceňovania, kalkulovania a rozpočtovania v podmienkach stavebnej výroby. V publikácii sú prezentované aj niektoré výstupy úloh vedy a výskumu, riešené v gescii Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. Autormi publikácie sú Ing. Jozef Čavojský a doc. Ing. Helena Ellingerová, PhD.

Súhlasím so spracúvaním osobných údajov