Rozpočtovanie

Stavebné rozpočty a kalkulácie stavebných prác

Ponúkame vypracovanie položkových stavebných rozpočtov a výkazov výmer. Po dodaní projektovej dokumentácie stavby spracujeme jednotlivé položky a oceníme ich v aktuálnych cenových úrovniach. Pracujeme v programe CENKROS4 s následným prevodom konečnej fázy rozpočtu do súboru Excel.

 

Ponúkané služby spracovávame na základe:

 • Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie

 • Projektovej dokumentácie pre realizáciu

 • Prehliadky staveniska a následného zamerania

 

Naše služby môžu využívať:

 • Projekčné ateliéry a spoločnosti

 • Dodávateľské stavebné firmy

 • Investori

 • Fyzické osoby

 

Služby ponúkame pre výstavbu a rekonštrukciu:

 • Rodinných a bytových domov

 • Administratívnych budov

 • Inžinierských sieti

 • Priemyselných objektov

 • Zateplenia budov

 • Spevnených plôch a komunikácií

 • Zdravotechniky a kúrenia


 

Orientačné ceny za tvorbu rozpočtov a výkazov výmer

Rodinný dom

Jednopodlažný objekt, zastavaná plocha do 150 m2 240€

Dvojpodlažný objekt, zastavaná plocha do 150 m2 400€

Viacpodlažné a administratívne budovy

Individuálne stanovenie ceny info

Spevnené plochy

(pre rodinný dom) 40€

Oplotenie

(pre rodinný dom) 40€

Vykurovanie

+kotolňa a 1np 100€

+60 za každé ďalšie podlažie

Zdravotechnika

1np 80€

+30 za každé ďalšie podlažie

+30 kanalizačná a vodovodná prípojka

Plynofikácia

Vnútorný rozvod plynu + plynová prípojka 50€

Elektroinštalácia

Individuálne, dávame vypracovať externe info

Orientačné stanovenie ceny na základe

rozpočtových ukazovateľov cena za stavebný objekt 30€/objekt


 

Uvedené ceny sú orientačné, každý projekt sa posudzuje individuálne podľa náročnosti, termínu vypracovania a stupňa projektovej dokumentácie.

Uvedené ceny sú bez DPH.

Ďalšie služby:


Súhlasím so spracúvaním osobných údajov